A: Psychoterapia indywidualna i rodzinna

ADRESACI:

 • osoby zainteresowane rozwiązywaniem własnych problemów zdrowotnych, rodzinnych, emocjonalnych

CELE:

 • praca terapeutyczna nad rozwiązaniem problemów osobistych i rodzinnych
 • poszukiwanie nowych rozwiązań dla poczucia zadowolenia i spełnienia w życiu,
 • rozwój osobisty
 • Poszukiwanie wraz z klientem zasobów
 • Budowanie przyszłości osobistej i zawodowej w oparciu o wzmacniające doświadczenia

W pracy z klientem:

 • Nie akcentujemy ograniczeń
 • Posługujemy się metaforą, symbolem – bajki, filmy, postacie z literatury, humor, przykłady, porównania
 • Wykorzystujemy metody niekonwencjonalne: wizualizację, trans, autohipnozę

W PROGRAMIE:

 • cykl spotkań indywidualnych lub rodzinnych, na których przy pomocy terapeuty osoby zainteresowane pracują nad rozwiązaniem swoich problemów osobistych i rodzinnych oraz motywacją do zmiany.

METODA:

 • psychoterapia indywidualna długoterminowa i krótkoterminowa, strategiczna terapia rodzin.
 • Pracujemy w podejściu Ericksonowskim, Gestalt, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Prowadzący:
Małgorzata Dębowska
Bogna Kędzierska
Anna Stefaniak
Monika Tołstow